एक चोटी हेर्नै पर्ने ड्रोनबाट खिचिएको नेपाल पाल्पा को सिद्धबाबा जल्-बिदुत्त आयोजनाको सुन्दर रमनिय भिडियो

0
70

अब नेपालमा पनि ड्रोन भिडियो हेर्न सकिने !!
एक चोटी हेर्नै पर्ने ड्रोनबाट खिचिएको नेपाल पाल्पा को सिद्धबाबा जल्-बिदुत्त आयोजनाको सुन्दर रमनिय भिडियो.सथिभाइ मझ सक्दो सेर गरौ!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here