नेपाल टेलिकमबाट ईन्टरनेट डाटा चलाउनमा केही समस्या एव सस्तो दर रेटमा चलाउन चाहानेहरुका लागि यसरी डाटा एक्टीभेट गर्नुहोस

0
61
नेपाल टेलिकमबाट ईन्टरनेट डाटा चलाउनमा केही समस्या एव सस्तो दर रेटमा चलाउन चाहानेहरुका लागि यसरी डाटा एक्टीभेट गर्नुहोस

नेपाल टेलिकमको प्रिपेड , पोष्टपेड, स्काई आदी सिमलाई के गरी एक्टीभेट गराउने ? सबैलाई जानकारी गराउन शेयर गरौ ।
नेपाल टेलिकमबाट ईन्टरनेट डाटा चलाउनमा केही समस्या एव सस्तो दर रेटमा चलाउन चाहानेहरुका लागि यसरी डाटा एक्टीभेट गर्नुहोस
मोबाइल सम्वन्धी महत्वपूर्ण जानकारी ।
१‍ नयाँ नमस्ते प्रिपेड सीमकार्ड एक्टिभ गर्न १४१५ मा कल गर्ने
२‍ आफ्नो मोबाइल नम्बर थाहा पाउन *9# मा कल गर्ने
३ मोबाइलको ब्यालेन्स थाहा पाउन *400# मा कल गर्ने
४ NT Recharge Card बाट मोबाइल रिचार्ज गर्न *412*pin# मा कल गर्ने
५‍ मोबाइलमा Data प्याकेज लिन *1415# मा Call गर्ने
६‍ मोबाइलमा लिएको Data प्याकेजमा बाँकी Data थाहा पाउन VL वा FR लेखेर 1415 मा SMS गर्ने
७ Ring Back Tone राख्नका लागि *1415# Sms गर्ने

अन्य थप जानकारी तलको तस्विरबाट ।नेपाल टेलिकमको प्रिपेड , पोष्टपेड, स्काई आदी सिमलाई के गरी एक्टीभेट गराउने ? सबैलाई जानकारी गराउन शेयर गरौ ।
नेपाल टेलिकमबाट ईन्टरनेट डाटा चलाउनमा केही समस्या एव सस्तो दर रेटमा चलाउन चाहानेहरुका लागि यसरी डाटा एक्टीभेट गर्नुहोस
मोबाइल सम्वन्धी महत्वपूर्ण जानकारी ।
१‍ नयाँ नमस्ते प्रिपेड सीमकार्ड एक्टिभ गर्न १४१५ मा कल गर्ने
२‍ आफ्नो मोबाइल नम्बर थाहा पाउन *9# मा कल गर्ने
३ मोबाइलको ब्यालेन्स थाहा पाउन *400# मा कल गर्ने
४ NT Recharge Card बाट मोबाइल रिचार्ज गर्न *412*pin# मा कल गर्ने
५‍ मोबाइलमा Data प्याकेज लिन *1415# मा Call गर्ने
६‍ मोबाइलमा लिएको Data प्याकेजमा बाँकी Data थाहा पाउन VL वा FR लेखेर 1415 मा SMS गर्ने
७ Ring Back Tone राख्नका लागि *1415# Sms गर्ने

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here